لیگ آزادگان

آزادگان

شروع مسابقات

شاهین شهرداری بوشهر شاهین شهرداری بوشهر
27 آبان, 1397, 02:30 PM

پارس شیراز

قشقایی شیراز قشقایی شیراز
شاهین شهرداری بوشهر شاهین شهرداری بوشهر
04 آذر, 1397, 03:00 PM

شهید بهشتی بوشهر

مس رفسنجان مس رفسنجان
شاهین شهرداری بوشهر شاهین شهرداری بوشهر
11 آذر, 1397, 02:15 PM

عضدی رشت

ملوان انزلی ملوان انزلی
شاهین شهرداری بوشهر شاهین شهرداری بوشهر
18 آذر, 1397, 02:30 PM

شهید بهشتی بوشهر

سرخپوشان پاکدشت سرخپوشان پاکدشت
شاهین شهرداری بوشهر شاهین شهرداری بوشهر
20 دی, 1397, 02:00 PM

ورزشگاه گل‌گهر سیرجان

گل گهر سیرجان گل گهر سیرجان

مسابقات نیمه نهایی

سرخپوشان پاکدشت سرخپوشان پاکدشت
03 ارديبهشت, 1398, 05:00 PM

ورزشگاه شهید دستگردی تهران

شاهین شهرداری بوشهر شاهین شهرداری بوشهر