شاهین شهرداری بوشهر

شاهین شهرداری بوشهر

شاهین شهرداری بوشهر لیگ

 • سال تاسیس

  1365

 • مربی قبلی

  علی رضا حقیقی

 • نام مدیر باشگاه

  علی رضا حقیقی

 • مجموع عناوین

  3

 • مکان باشگاه

  بوشهر

تاریخچه باشگاه

شاهین شهرداری بوشهر