گسترش فولاد

گسترش فولاد

گسترش فولاد لیگ

 • سال تاسیس

  2008

 • مربی قبلی

  سید محسن حسینی

 • نام مدیر باشگاه

  کاپیتان

 • مجموع عناوین

  65

 • مکان باشگاه

  تبریز

تاریخچه باشگاه

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.

15

مسابقه

لیگ خلیج فارس

1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006

17

مسابقه

لیگ قدس

1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006

لباس اصلی تیم

لباس تیم بازی دیگر شهرها