استقلال خوزستان

استقلال خوزستان

استقلال خوزستان لیگ

 • سال تاسیس

  2011

 • مربی قبلی

  حسن بیت سعید

 • نام مدیر باشگاه

  کاپیتان

 • مجموع عناوین

  225

 • مکان باشگاه

  خوزستان

تاریخچه باشگاه

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.

17

مسابقه

لیگ برتر

1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006

13

مسابقه

لیگ قدس

1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006

لباس اصلی تیم

لباس تیم بازی دیگر شهرها