استقلال

استقلال

استقلال لیگ

 • سال تاسیس

  1945

 • مربی قبلی

  سید مهدی رحمتی

 • نام مدیر باشگاه

  کاپیتان

 • مجموع عناوین

  155

 • مکان باشگاه

  تهران

تاریخچه باشگاه

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.

14

مسابقه

لیگ برتر

1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006

15

مسابقه

لیگ منطقه ای

1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006

لباس اصلی تیم

لباس تیم بازی دیگر شهرها