ذوب آهن

ذوب آهن

ذوب آهن لیگ

 • سال تاسیس

  1969

 • مربی قبلی

  وحید محمد زاده

 • نام مدیر باشگاه

  کاپیتان

 • مجموع عناوین

  100

 • مکان باشگاه

  اصفهان

تاریخچه باشگاه

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.

14

مسابقه

لیگ برتر

1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006

13

مسابقه

لیگ آزادگان

1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006

لباس اصلی تیم

لباس تیم بازی دیگر شهرها