تراکتورسازی

تراکتورسازی

تراکتورسازی لیگ

 • سال تاسیس

  1970

 • مربی قبلی

  محمد ابراهیمی

 • نام مدیر باشگاه

  کاپیتان

 • مجموع عناوین

  158

 • مکان باشگاه

  تبریز

تاریخچه باشگاه

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.

12

مسابقه

لیگ منطقه ای

1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006

13

مسابقه

لیگ آزادگان

1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006,1999,2001,2005,2006

لباس اصلی تیم

لباس تیم بازی دیگر شهرها