پرسپولیس

پرسپولیس

پرسپولیس لیگ

 • سال تاسیس

  1968

 • مربی قبلی

  مهدی طارمی

 • نام مدیر باشگاه

  کاپیتان

 • مجموع عناوین

  12

 • مکان باشگاه

  تهران

تاریخچه باشگاه

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش مدیریت سایت این متون را ویرایش و یا حذف نمایید.

17

مسابقه

لیگ برتر

1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006

13

مسابقه

لیگ تحت جمشید

1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006, 1999, 2001, 2005, 2006

لباس اصلی تیم

لباس تیم بازی دیگر شهرها